Historie

deompert-3logosAls firma is ‘De Ompert’ in 1983 opgericht. Sinds de oprichting beleefde het bedrijf een sterke groei op zowel de particuliere als zakelijke  markt.

De Ompert was destijds het eerste bedrijf in Nederland dat een lease-systeem begon voor rolstoelen en andere mobiliteitshulpmiddelen. Vele collega bedrijven volgden.

Midden jaren negentig kwam er nieuwe wet- en regelgeving die bepaalde dat mobiliteits- en zorghulpmiddelen aan particulieren gratis verstrekt zouden worden door de gemeenten. Voor veel kleine, zelfstandige bedrijven in deze branche was dit de doodsteek. Ook voor De Ompert betekende deze wetswijziging verlies van een stuk afzet. Het bedrijf mistte destijds de omvang die onder andere nodig was om mee te kunnen doen aan de aanbestedingen zoals deze door de gemeenten werden uitgezet.

Toch zijn wij de particuliere markt blijven voorzien in de behoefte. Behoefte die voort komt omdat men bijvoorbeeld via de ‘reguliere’ weg niet in aanmerking komt voor een hulpmiddel, men een extra hulpmiddel wenst die niet vergoed wordt of omdat een hulpmiddel niet door een collega bedrijf niet geleverd kan worden.

Op de zakelijke markt is De Ompert altijd actief gebleven en heeft daar de kwaliteit en maatwerk die het bedrijf kenmerkt waargemaakt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit langdurige relaties: er zijn klanten waar we vanaf de oprichting al mee samenwerken!

In 2002 is De Ompert gevraagd deel te nemen aan een initiatief van de “Moeder Theresa Stichting” om hulpmiddelen te leveren aan Roemenië. Dit verzoek is succesvol ingewilligd.
Op basis hiervan zijn sinds 2004 onze activiteiten uitgebreid met verkoop aan het buitenland (Roemenie, Polen, Suriname, Nigeria, etc.). Het zijn veelal goede gebruikte mobiliteits- en zorghulpmiddelen die niet meer voldoen aan de eisen die gesteld worden in Nederland maar waar de buitenlandse markt heel blij mee is.

Sinds 2012 is de wet- en regelgeving met betrekking tot budgettering en uitgifte rondom de mobiliteits- en zorghulpmiddelen volop aan verandering onderhevig. Dit resulteert in nieuwe vraagstukken waar ook wij dagelijks mee te maken krijgen. Het feit dat mobiliteit en zorg afhangt van wet- en regelgeving in Nederland en momenteel niet meer vanzelfsprekend is, baart ons zorgen. Wij vinden namelijk dat iedereen recht op mobiliteit heeft!

De Ompert wil in de uiting naar de buitenwereld haar sociale betrokkenheid tonen. Om reden hiervan is, in januari 2013, exact 30 jaar na de oprichting, de naam van het bedrijf gewijzigd in DE OMPERT Medical Support met daaraan verbonden de pay-off ‘Recht op mobiliteit!’