DE OMPERT Medical Support BLOG

DE OMPERT Medical Support B.V. bestaat ruim 30 jaar. We zijn in 1983 begonnen om voor iedere zorg & mobiliteitsvraag en bijbehorende beurs een oplossing te bieden. Toen in de jaren negentig de zorg & mobiliteitshulpmiddelen gratis door gemeenten werd verstrekt verviel voor ons een groot deel van de markt. Wij zijn doorgegaan met het ontwikkelen van ons netwerk en verder uitbouwen van onze samenwerking met leveranciers.

Wij vinden dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet kunnen worden om langer te kunnen deelnemen aan de maatschappij ook al heeft iemand zorg en/of mobiliteitsproblemen. Wij hebben dit samengevat onder ons motto Recht op Mobiliteit !.

Anno 2013 wordt de gratis verstrekkingen door gemeenten afgebouwd en worden AWBZ en WMO aangepast. Precies onze kern activiteit. Wij werken op basis van uw vraag en leveren altijd maatwerk. We hebben al veel klanten naar tevredenheid kunnen helpen.

Niet iedereen weet ons te vinden en dat is jammer. Jammer in de eerste plaats voor u. Want in een markt waar veel aanbieders zijn is het lastig de beste te vinden. Dat 1s de reden waarom we een wekelijkse blog gaan starten op 11 januari 2014.

Met deze blog willen wij u op de hoogte houden welke mogelijkheden u bij ons kunt vinden voor uw zorg & mobiliteitsvraag.

DUS KIJK IEDERE ZATERDAG UIT NAAR ONS NIEUWE BLOG !